BMC HÁZ
OPUS JAZZ CLUB
ZENEI INFORMÁCIÓS KÖZPONT
BMC RECORDS
EÖTVÖS PÉTER ALAPÍTVÁNY
UMZF 2017
Ajánló
Programok
Opus Jazz Club
Épület
Kapcsolat

Új Magyar Zenei Fórum 2017 zeneszerzőverseny - Pályázati felhívás


A Budapest Music Center és a Müpa – a CAFe Budapest keretében – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával zeneszerzőversenyt hirdet.


A verseny létrehozóinak és a díjak felajánlóinak elsődleges célja, hogy ösztönözzék és támogassák új magyar zenedarabok megalkotását. Kívánatos emellett, hogy tartós együttműködés jöjjön létre a fiatal szerzők, illetve a kamaraegyüttesek és nagyzenekarok között az új művek és a kortárs zene népszerűsítésében.
 
I. Az Új Magyar Zenei Fórum 2017 díjai:

- I. díj

1 000 000 Forint (nagyzenekari kategória)
   500 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)


- II. díj

   750 000 Forint (nagyzenekari kategória)
   375 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)


- III. díj

   500 000 Forint (nagyzenekari kategória)
   250 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)


Különdíjat ajánlott fel az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány, a Universal Music Publishing Editio Musica Budapest, a Papageno, valamint a döntőn közreműködő Óbudai Danubia Zenekar, továbbá a Bartók Rádió, amely a kamaradarabok döntőjét rögzíti, a nagyzenekari darabok döntőjét és a díjkiosztót pedig élőben közvetíti.
 


II. A zsűri és a zsűrizés menete:

A nyertes zeneművek kiválasztása két fordulóban – elődöntő és döntő - történik. Az elődöntőben zárt ülésen, kategóriánként külön zsűri szelektálja a beadott pályamunkákat, amelyek maximum egyharmadát ítélheti továbbjutásra érdemesnek.

A döntő zsűrije ezek közül választja ki azt a 4-4 művet, amelyek nyilvános koncert keretében kerülnek bemutatása. A kamaradarabok 2017. október 9-én a Budapest Music Centerben, a nagyzenekari művek 2017. október 10-én a Müpában csendülnek fel. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra az utolsó versenydarab elhangzását követően a helyszínen kerül sor.

A zsűritagok fenntartják maguknak a jogot, hogy valamely díjat ne adjanak ki. A zsűri döntése véglegesnek tekintendő, és semmilyen fórumon nem támadható meg.

Amennyiben egy zsűritag tudomást szerez arról, hogy valamelyik tanítványa részt vesz a versenyen, erről köteles tájékoztatni a szervezőket és a többi zsűritagot.

 
Az elődöntő zsűritagjai – kamaraegyüttes kategória:
Gémesi Géza, zeneszerző, karmester
Pilz János, hegedűművész
Serei Zsolt, zeneszerző, karmester, egyetemi adjunktus

Az elődöntő zsűritagjai – nagyzenekari kategória:
Kovács László, karmester
Tihanyi László, zeneszerző, karmester, egyetemi tanár
Vidovszky László, zeneszerző, egyetemi tanár

A döntő zsűrijének tagjai:
Jeney Zoltán, zeneszerző, professor emeritus, a zsűri elnöke
Sáry László, zeneszerző, egyetemi tanár
Hámori Máté, karmester, az ÓDZ művészeti vezetője


III. A  részvétel szabályai és feltételei:

1. A  pályázók köre
A pályázaton indulhat minden olyan zeneszerző, aki magyarnak vallja magát, és 2017-ban még nem tölti be az 50. életévét.

2. Tematika
A verseny szervezői ebben az évben Kodály Zoltán emléke előtt tisztelegnek, születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából. A zeneszerzőktől ezért olyan pályaműveket várnak, amelyek témáját Kodály Zoltán művészete vagy személyisége ihlette.

3. Apparátus
Pályázni nagyzenekari és kamaraegyüttesre írott művek kategóriájában lehet az alábbi feltételekkel.

A) Nagyzenekari művek

•    A művet legfeljebb 56 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:

o    2 fuvola (a második fuvola válthat altfuvolára és/vagy piccolora)
o    2 oboa (a második oboa válthat angolkürtre)
o    2 klarinét (a második klarinét válthat kisklarinétra és/vagy basszusklarinétra)
o    2 fagott
o    4 kürt
o    2 trombita
o    3 harsona
o    1 tuba
o    timpani és ütőhangszerek: 2 játékos
o    1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor
o    1 hárfa vagy cimbalom
o    vonósok (max. 10-8-6-6-4).

•    A darab nem lehet rövidebb 10 percnél, és nem lehet hosszabb 20 percnél.


B) Kamaraegyüttesre írott művek

•    A művet legalább 10, de legfeljebb 16 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:

o    2 fuvola (válthatnak altfuvolára és/vagy piccolora)
o    2 oboa (válthatnak angolkürtre)
o    2 klarinét (1 válthat kisklarinétra vagy basszusklarinétra)
o    2 fagott
o    1 kürt
o    2 trombita
o    2 harsona
o    1 tuba
o    ütőhangszerek: 2 játékos
o    1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor (kétcsatornás hangosítás lehetséges)
o    1 hárfa
o    1 gitár
o    1 basszusgitár
o    1 cimbalom
o    vonósok (4-2-2-1).

•    A darab nem lehet rövidebb 7 percnél, és nem lehet hosszabb 15 percnél.


4. Mindkét kategóriára érvényes előírások

    Egy jelentkező kategóriánként 1-1 művet adhat be.
    A pályázaton nem lehet részt venni kórust vagy énekes szólistát szerepeltető művekkel.
    A pályázaton nem lehet részt venni hangszeres szólistát szerepeltető művekkel.
    A darab tartalmazhat előre rögzített bejátszást (zene, szöveg, zaj).
    Műrészletekkel (pl. két tétel egy háromtételes műből) nem lehet pályázni.
•    A beadott darab nem lehet:

o    korábban bemutatott mű;
o    kiadott mű (hangfelvétel, kotta).


5. Nevezési díj nincs.6. A beadás módja
A pályázati anyagokat kizárólag e-mailen lehet beadni az office@bmc.hu címre.
Nevezési határidő: 2017. augusztus 31.

7. A pályamunkákkal kapcsolatos kikötések

•    A pályamunkákat pdf-formátumban, partitúraként kell beadni.
•    Rosszul olvasható, szkennelt kéziratokat, valamint zenekari szólamkottákat nem fogadunk el.
•    A pályázónak jeligét (szó, szólás vagy idézet) kell választania, és ezt a partitúra elején kell szerepeltetni.
•    A mű címének, az egyes tételek címének (ha van ilyen) és a mű tempóelőírásának szintén szerepelnie kell a partitúrán.
•    Nem lehet a partitúrákon a zeneszerző nevét feltüntetni, azt aláírni, vagy bármely más módon utalni a személyére. Ha egy beadott anyagon a zeneszerző kilétére utaló jelzés szerepel, az a mű versenyből történő automatikus kizárásához vezet!
•    Amennyiben a pályamunka hangszerelésében szerepel szintetizátor, a pályázónak kell gondoskodnia a hangszer és a szükséges tartozékok rendelkezésre állásáról.
•    A pályamunkán kívül beküldendő:

o    UMZF Jelentkezési lap
o    önéletrajz, bemutatkozó levél (max. 300-400 szóban) magyar nyelven;
o    a Pályázó Nyilatkozata arról, hogy a beadott művet még nem adták elő és nem adták ki (nyilvános koncert, hangfelvétel, kotta).

•    A döntőbe jutott művek szerzőinek saját költségen kell gondoskodniuk a szólamkották elkészítéséről, amelyeket 2017. szeptember 19-ig elektronikus formában kell eljuttatniuk verseny szervezőihez. A sokszorosítást és annak költségét a szervezők vállalják.

8. Egyéb tudnivalók

•    A díjak bruttó összegek.
•    A pályázati anyagokat 2017. szeptember 1-én közjegyző jelenlétében ellenőrizzük. Az eseményen kizárólag a szervezők képviselői vehetnek részt. A zsűritagok csak a jeligés pályamunkákat kapják meg bírálatra.
•    A Jelentkezési lap aláírásával a zeneszerző elfogadja az Új Magyar Zenei Fórum 2017 zeneszerzőverseny jelen kiírásban szereplő szabályait és feltételeit, és tudomásul veszi, hogy a zsűri döntése végleges és nem megfellebbezhető.
•    A pályázat beérkezéséről visszaigazolást küldünk.
•    A döntőbe jutott szerzőktől a nyilvános előadás előtt a szervezők írásos nyilatkozatot fognak kérni, amelyben a szerzők

o    hozzájárulnak ahhoz, hogy darabjukról felvételt készítsen a Bartók Rádió, a Budapest Music Center és a Müpa;
o    elfogadják, hogy az első stúdiófelvétel joga az előadó zenekart illeti;
o    hozzájárulnak, hogy a nyilvános előadás kapcsán a zeneszerzői jogok közös kezeléséből származó jogdíjakon kívül egyéb honorárium nem illeti meg őket;
o    hozzájárulnak, hogy nevüket és fényképüket a szervezők külön díjazás nélkül felhasználhassák a zeneszerzőverseny promótálásának céljából;
o    vállalják, hogy a partitúrán, valamint minden információs anyagon, amelyben a díjazott mű a későbbiekben szerepel feltüntetik a következő szöveget: „Ez a mű az Új Magyar Zenei Fórum 2017 zeneszerzőverseny ……  díját kapta”;
o    vállalják, hogy a mű kéziratának másolatát korlátlan időre letétként a BMC Zenei Információs Központ és Könyvtárnak rendelkezésre bocsátják.A Jelentkezési lap és a felhívás szövege megtalálható a Budapest Music Center (www.bmc.hu) honlapján. További információ: Mankovits Adrienneoffice@bmc.hu.

UMZF 2017 - Pályázati felhívás (pdf)

UMZF 2017 - Jelentkezési lap (docx)

2017. június

1093 Bp. Mátyás utca 8.
+36 1 216-7894