Program

Bartók Béla zenéjének továbbélése a jazzben - Párniczky András előadása

18:00
Könyvtár
Közreműködik:
  • Párniczky András - gitáros, zeneszerző, tanár

„[...] a szuverén európai improvizatív zenei nyelv, amely integrálja a modern kamarajazz, a kortárs- és a népzene elemeit.”
Gonda János (zongoraművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének egykori vezetője).

Párniczky András (gitáros, zeneszerző, tanár) előadása a 2022-ben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájában Summa Cum Laude minősítéssel megvédett disszertációs kutatására épül. Ennek témája Bartók Béla zenéjének a jazz műfajra gyakorolt hatása, amelyet a szerző a világon elsőként vizsgált átfogóan. Az előadás röviden összefoglalja a három éves kutatás eredményeit időrendben bemutatva az első Bartók vonatkozású jazz darab megszületésétől egészen napjainkig. Ugyanígy, tematikusan veszi sorra azokat a térségeket, ahol Bartók hatása akár kompozícióin-, akár népzenei kutatásai-, vagy emberi hitvallása által vált példa értékűvé a jazz-zenészek számára.
Az előadás kitér azokra az analógiákra, amik fellelhetőek Bartók stílusjegyei és a jazz formanyelve között, és amelyek segítségével könnyebben jelenhetnek meg az „átvételek” – ahogy Bartók nevezi az idegen elemek népzenébe való beleolvadását – új közegükben. Megkülönböztetve jelennek meg azok az önálló kompozíciók, amelyekre Bartók zenéje ihletően hatott; a zeneszerző műveinek feldolgozásai; illetve azok az improvizációk, amelyekben a zeneszerző kompozitórikus megoldásainak hatása fedezhető fel.
Az előadás fontos részét képezik a zenei betétek, amelyekben gitáron – egy looper segítségével – kerülnek bemutatásra azok az új improvizációs lehetőségek, amelyeket a Bartókot jellemző stílusjegyek inspiráltak, és amik új utakat nyitottak a jazzben. Ezek közül több technika jól használható a zenetanítás során is.
A szerző, a kutatást megelőzően alakította meg a Párniczky Quartettet azzal a céllal, hogy a Bartók darabjaiból készített átdolgozásait megszólaltassa (Párniczky Quartet: Bartók electrified. BMC, CD 260, 2018.). Az előadásban szereplő zenei példák egyaránt bemutatják azokat a Bartók által inspirált utakat, amelyek segítségével a jazz-improvizáció keretei eddig bővültek, valamint a a zenekarvezető kvartettjével való közös munkájából leszűrt módszereket.
Az előadás először 2022 novemberében hangzott el a bécsi MDW Zeneakadémián, azóta pedig több meghívást kapott külföldi egyetemekről, amelyek a tervek szerint 2024-ben kerülnek majd megtartásra angol nyelven. Budapesten, magyarul csak ezen az alkalmon lesz hallható.

A programra a belépés díjtalan. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

2023 december 04 hétfő