Program

Bartók és Veress - Duók | Osztrosits Éva és Dani Imre koncertje

18:00
Könyvtár
Műsor:

Veress Sándor: II. szonáta hegedűre és zongorára
Veress Sándor: Nógrádi verbunkos
Bartók Béla: II. rapszódia
Bartók Béla: II. hegedű-zongora szonáta

Közreműködik:
  • Osztrosits Éva - hegedű
  • Dani Imre - zongora

Osztrosits Éva a Magyar Művészeti Akadémia hároméves művészeti programjának ösztöndíjasa. Programjának középpontjában Veress Sándor összes hegedűre és brácsára komponált szóló-, illetve kamaraműveinek (a kvartettekig bezárólag) megszólaltatása áll, Bartók Béla kamarakompozícióival párosítva.

Veress duóra írt darabjai az egész életművét átszövik: a korai szonatina-korszakban éppúgy találhatunk duóra komponált műveket, mint a későbbi dodekafon-korszakban. A II. hegedű-zongora szonátája - melyet Veress a kor híres hegedűsével és állandó előadó-/alkotótársával, Végh Sándorral mutatott be -, jelentős alkotás abból a szempontból is, hogy megtalálhatunk benne neoklasszikus, folklorisztikus és dodekafon elemeket egyaránt. Veress Nógrádi verbunkos című műve Végh Sándorral közösen komponált darabja, melyet előszeretettel adtak elő nagysikerű szonátakoncertjeik zárószámaként.

A koncert második részében két nagyszabású Bartók mű szólal meg: a II. rapszódia és a II. hegedű-zongora szonáta.

A programra a belépés díjtalan. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Galéria
2Kép
2022 március 14 hétfő