Program

Zeneterápiás Klub | A zenetanulás kognitív transzferhatásai

19:00
Könyvtár

A zenetanulás kognitív képességekre gyakorolt hatásait számos pszichológiai és idegtudományi kutatás is megerősíti. Az iskoláskorú gyermekekkel végzett kutatások eredményei arról tanúskodnak, hogy a zenei tréningek a zenei képességeken túl a nyelvi képességek, a verbális emlékezet, a végrehajtó működések, a kreativitás és a társas készségek intenzívebb fejlődését is támogathatják, valamint strukturális és funkcionális változásokhoz vezethetnek az agyban. A zenetanulás kognitív transzferhatásai azonban nehezen általánosíthatók, mivel az alkalmazott zenepedagógiai módszer jellegétől, időtartamától és intenzitásától függően az egyes képességek fejlődése és az agy plasztikus változása eltérő ütemben mehet végbe.

Az MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportja az általános iskolai keretek között zajló ének-zene tanítás lehetséges transzferhatásait vizsgálja. A kutatócsoport az élményszerű zenei nevelés megvalósítását tűzte ki céljául, ennek érdekében két mozgásra alapozott zenepedagógiai módszert dolgoz ki az alsó tagozatos évfolyamok számára. Az új zenepedagógiai modellek hatásmechanizmusait pszichológiai tesztekkel és elektrofiziológiai módszerekkel mérik fel, s a kognitív képességek és neurális folyamatok változásait három éven át követik.

A Zeneterápiás klubban március 21-én a zenetanulás transzferhatásairól, a zenepedagógia megújítási törekvéseiről és az új módszerek neurokognitív hatásairól az Aktív Zenetanulás Kutatócsoport munkatársai adnak elő. Dr. Honbolygó Ferenc kognitív pszichológus, az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában tudományos főmunkatársként dolgozik, valamint az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán egyetemi adjunktus. Kutatási területe a hallási észlelés, beszéd, nyelv és zene agyi háttere, valamint ezek fejlődésének és fejlődési zavarainak tanulmányozása. Lukács Borbála pszichológus, az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának hallgatója, az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában tudományos segédmunkatársként dolgozik. Doktori kutatása során a gyermekkori zenetanulás és a kognitív képességek fejlődésének összefüggéseit vizsgálja. Barabás Edina diplomáját az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar ének-zene, karvezetés szakán szerezte. 1994–2012 között a Magyar Rádió Gyermekkórusának bázis iskoláiban tanított. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetében, külföldi és hazai továbbképzéseken tart kurzusokat, valamint innovatív digitális zenepedagógiai fejlesztésekben is részt vesz. Buda Sára 2014-ben ének-zene, karvezetés, valamint játék- és szabadidőszervező szakon diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2013 óta a kőbányai Kroó György AMI szolfézs tanára, 2018-tól intézményvezető helyettese. Kokas Klára zenéből indított személyiségfejlesztő módszerére alapozott zeneóvodás foglalkozásait 2014 óta vezeti, s fejlesztőként vesz részt a zenei nevelés megújítását célzó programok kidolgozásában.

Zeneterápiás szakmai klub zeneterapeuták, a zeneterapeutákkal együttműködő orvosok, egészségügyi, pedagógiai és szociális szakemberek, valamint a zeneterápia iránt érdeklődők és érintettek találkozóhelye. Az előadásra a szakembereken kívül szeretettel várjuk az érintett családtagokat, ismerősöket is.


A program ingyenes és minden érdeklődő számára nyitott! Az előadásról videofelvétel készül!

A Zeneterápiás Klub házigazdái: 
Ittzés Zsuzsa és Kovács Petra
FB_50

A Zeneterápiás Klub YouTube csatornája:
YT_80

2019 március 21 csütörtök