Hírek

Hírek Köszönjük, Magyarország! – pályázati felhívás

„Köszönjük, Magyarország!”
Felhívás jazz zenei előadóművészek számára
 
A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben a Kultúráért Felelős Államtitkárság kialakította az előadóművészeti szféra támogatásának rendszerét. A kialakult helyzetben a támogatás lehetőséget kíván teremteni az érintett művészek egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a pandémiás időszak elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek.

A Budapest Music Center felkérést kapott arra, hogy pályázati felhívást tegyen közzé a jazz zenei műfaj előadóművészei számára a fenti célokhoz kapcsolódóan.
A pandémiás időszakban a jazz zenei előadóművészek is elveszítették a közönségükkel való találkozások lehetőségét, hiszen nem adottak a koncertek, előadások, klubesemények megrendezésének és megtartásának fórumai és lehetőségei, és ez nemcsak a kulturális életben jelentett hiányt, de anyagi veszteségként érte az alkotókat is.

Jelen pályázati felhívás megteremti annak lehetőségeit, hogy a pandémiás időszak elmúltával, a veszélyhelyzet utáni időszakban az érintett előadóművészi kör fellépéseit központi forrásból finanszírozva a kultúrában is újrainduljon az élet.


Köszönjük, Magyarország! ­– pályázati felhívás
 
Pályázók köre: 18. életévüket betöltött, a jazz zene bármely stílusában tevékenykedő, elsősorban a hivatásos előadóművészet területén életvitel szerűen dolgozó magyar állampolgárok, akik a meghirdetett veszélyhelyzetben egy produkció tagjaként, vagy önálló produkció okán nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel.
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati felhívás értelmében:
o   minden pályázó csak egyetlen pályázatot adhat be, és legfeljebb egy másik pályázatban jelölhető meg fellépőként
o   a pályázók kijelentik, hogy a pályázatukban megjelölt művészek hozzájárulásával rendelkeznek
o   azonos programmal, illetve azonos zenei formációval nem lehet több pályázatot beadni
o   olyan alkotók és produkciók jelentkezését várjuk, akik igazolható előadóművészeti múlttal, klub- és fesztiválfellépésekkel, kiadványokkal (CD, LP, stb.), TV-felvételekkel, Youtube-videókkal és a közönség számára is emlékezetes produkciókkal rendelkeznek.
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: a veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 120 nap (meghosszabbítható)
 
Rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 30 millió Ft
 
Odaítélhető támogatás: egy élőzenei koncert esetén fellépőnként maximum bruttó 120.000 Ft; két élőzenei koncert esetén fellépőnként maximum bruttó 240.000 Ft. A támogatás számla ellenében kerül kifizetésre. A támogatás összegéről – és így a megvalósítandó koncertek számáról – a pályázat lebonyolítója dönt a rendelkezésre álló forrás és az érvényes pályázatok számának függvényében.
 
Támogatás jogcíme: zenész, előadó tiszteletdíja. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott!
 
Beadandó dokumentáció:
1.     online pályázati adatlap;
2.     szakmai önéletrajz;
3.     megvalósítandó zenei program tervezete ((számsorrend vagy műsorközlő szerzői adatokkal).

Az online pályázati adatlap elérhető és benyújtható a BMC honlapjáról: www.bmc.hu/hirek. A mellékletek feltöltése a pályázati adatlapon történik, PDF vagy Word formátumban. További felvilágosítás a jazzpalyazat@bmc.hu címen igényelhető.

Megvalósítandó jazz zenei program: A kialakult helyzetben fontos szempont, hogy Magyarország minden szegmensébe eljuthassanak a pályázat keretében támogatott programok, és elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, könyvtárakban, befogadó helyeken a helyi szervezetek meghívására és szervezésében valósuljanak meg. A helyszínek változatos technikai adottságai miatt nagy hangsúlyt kap a programok kialakítása és létrehozása kapcsán az előadóművészek kreativitása, az egyedi helyzetekhez illő megoldások kialakításával.

A megítélt pályázati támogatás mértékétől függően a támogatottnak egy vagy két alkalommal kell a beadott tervezetben szereplő, legalább 60 perces élőzenei koncertprogramot megvalósítania, közönség előtt. A koncertekre a pályázókat a fogadó fél kéri fel. Két támogatott koncert nem valósulhat meg egy helyszínen. A programmal összefüggésben felmerülő további költségeket (szállás- és útiköltség, technikai díjak) a fogadó félnek és/vagy az alkotónak kell állnia, kettejük megállapodása alapján.
 
Elbírálás és megvalósítás folyamata: A benyújtott pályázatokat a Kultúráért Felelős Államtitkárság megbízásából a Budapest Music Center gondozza és bírálja el. A nyertes pályázókkal, illetve azok képviselőivel a BMC köt szerződést a megvalósítandó programra, melynek alapján előlegszámla ellenében 80% előleget banki átutalással kifizet. A veszélyhelyzet feloldását követően megvalósított programok teljesítési igazolásának benyújtása után kerül sor a fennmaradó 20% kifizetésére végszámla ellenében.
 
Az elbírálás szempontjai:
o   a program szakmai színvonala;
o   a pályázó és a közreműködők eddigi szakmai munkája.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik saját kompozíciókat is tartalmazó műsortervet nyújtanak be.

Jogorvoslatnak sem az érvénytelenséggel kapcsolatos, sem az érvényes pályázat érdemi elbírálása alapján hozott döntés ellen sincs helye.

Benyújtási határidő: 2020. május 18. éjfél. A pályázati dokumentációt a fenti határidőig, elektronikus úton, a BMC weboldaláról elérhető online adatlapon kell benyújtani.   
 
Az elbírálás határideje: maximum 30 nap
 
Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejéig, azaz 2020. május 18-ig van lehetőség a jazzpalyazat@bmc.hu címen.
 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
a pályázati feltételeknek nem felel meg
az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
határidőn túl történik a benyújtása
 
A nyertesek névsorát a Budapest Music Center megjelenteti a honlapján.
 
Adatkezelés: A pályázók és az általuk megnevezett közreműködők a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati adatlapon és mellékletekben megadott személyes adataikat a pályázat lebonyolításában és megvalósításában részt vevő szervezetek és azok partnerei a pályázati program elbírálásával, megvalósításával és elszámolásával összefüggő okokból kezeljék.
 
A „Köszönjük, Magyarország!” című kezdeményezés forrásait az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja az Előadóművészeti Többlettámogatás rendszerében.
 
A Budapest Music Center fenntartja jelen pályázati kiírás módosításának jogát.


Online pályázati adatlap kitöltése


EMMI logó