Program

Beethoven és Brahms cselló-zongora szonátái kortárs magyar művek társaságában 3/3.

18:00
Könyvtár
Műsor:

Ludwig van Beethoven: A-dúr szonáta
Hamary András: Tenebrae
Johannes Brahms: F-dúr szonáta

Közreműködik:
  • Ujházi Gyöngyi - cselló
  • Monostori Gábor - zongora

A három hangversenyből álló sorozaton Beethoven és Brahms összes csellóra és zongorára írt szonátája hangzik el kortárs magyar zeneszerzők egy-egy művének társaságában.

Az A-dúr szonáta többféle szempontból teremt egyensúlyt Beethoven gordonkára és zongorára írt szonátái között. Az öt szonátából időrendben harmadikként, a zeneszerző középső alkotókorszakának tekintett időszakban keletkezett. Önállóan képvisel egy opusz számot (op. 69), míg a két-két korábbi (op. 5) és későbbi (op. 102) szonáta párban áll. Formailag is kiegyensúlyozott: a szerző mintha kevésbé kívánná deklarálni a formák úttörő elemeit, és a háromtételességet is mindössze a zárótétel elmélázva éneklő lassú bevezetője töri meg. A két hangszer szerepe között is kiegyenlítettség, partneri viszony figyelhető meg immár, nincsen alárendelt szólam. A darab minden másik csellószonátánál derűsebb karaktereket jelenít meg, szinte alig akadnak drámai pillanatok a műben.

Hamary András (1950-) Würtzburgban élő magyar zeneszerző, zongoraművész Tenebrae című kompozícióját Paul Celan (1920-1970) azonos című verse ihlette. A vers a "tenebrae", azaz a Krisztus halálakor bekövetkező teljes sötétség alatt menetelő és könyörgő emberek képét vetíti elénk. A vers formája - a 10 különböző hosszúságú versszak - Hamary 11 rövid tételben tükröződik vissza.

Brahms második csellóra és zongorára írt szonátáját a szerző késői művei közé sorolhatjuk. Az F-dúr szonáta - különösen a húsz évvel korábban írt e-mollhoz viszonyítva - feltűnően összetett és súlyos alkotás. A nagyszabású nyitó tételt egy rendkívül személyes, érzelgősségtől mentes, őszinte adagio követi, majd a könnyednek cseppet sem nevezhető scherzo-t (Allegro passionato) egy táncosabb negyedik tétel oldja fel, mely olykor a B-dúr zongoraverseny zárótételére emlékeztethet.

Noha a művészházaspár rendszeres közreműködője kamarazenei koncerteknek, kortárs bemutatóknak, e három hangverseny lesz első közös önálló sorozatuk. Ujházi Gyöngyi 2014 és 2018 között az Operaház zenekarának szólamvezetője, jelenleg az Nemzeti Filharmonikus Zenekar művésze. Monostori Gábor a Zeneakadémia Kamara Tanszékének adjunktusa. Mindketten a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanárai.

A programra a belépés díjtalan. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

2022 június 13 hétfő